Doktora Sorun Sizi Dinliyoruz

CHEK UP

Diş Muayenesi
Jinekolojik Muayene
Smear:
Mamografi:
Tüm Batın Ultrasonografi:
Akciğer Röntgeni:
EKG (Elektrokardiyografi) :
Kan Sayımı (Hemogram):
Glukoz:
Kolesterol:
HDL
LDL
Trigiliseridler
Üre
Ürik Asit
Kreatinin
Alkalen Fosfataz
Tam İdrar (TİT)
Billirubin
SGOT
SGPT
GGT
TSH — FT3—FT4
LDH
Sedimantasyon
HCRP
Protein
Albümin:
Globülin
Gaitada Gizli Kan

Diş Muayenesi
Tüm Batın Ultrasonografi
Akciğer Röntgeni
EKG (Elektrokardiyografi)
Kan Sayımı (Hemogram)
Glukoz
Kolesterol
HDL
LDL
Trigiliseridler
Üre
Ürik Asit
Kreatinin
Alkalen Fosfataz
Tam İdrar (TİT)
Billirubin
SGOT
SGPT
GGT
TSH — FT3—FT4
PSA (Total)
F-PSA
LDH
Sedimantasyon
HCRP
Protein
Albümin
Globülin
Gaitada Gizli Kan

Kardiyoloji Muayenesi
Akciğer Röntgeni
EKG (Elektrokardiyografi)
EKO (Ekokardiyografi)
Eforlu EKG
Hemogram
Homosistein
Hcrp
Kreatinin
TSH
Trigiliserid
AST(SGOT)
ALT (SGPT)
Kolesterol
LDL-Kolesterol
HDL-Kolesterol
Glukoz (AKŞ)

KADIN DOĞUM MUAYENESİ
MEME ULTRASONU
MAMOGRAFİ

 

Kadın Doğum Hastalıkları Muayenesi
Meme Ultrasonu
Mamografi
Kadın Doğum Ultrasonu
Kemik Yoğunluğu Ölçümü ( Apspine+ Femur)
Kolesterol
FSH
Vaginal Smear
Hemogram
Alkalen Fosfataz (ALP)
Troid Testleri
TSH —FT3-FT4

AKŞ ve TKŞ
HBA1C
TİT

Göz Muayenesi
Diş Muayenesi
Kolesterol
Glukoz
Hemogram
Gaitada Parazit
Anti HBS

Check-up Muayenesi
Diş Muayenesi
Akciğer Röntgeni
EKG (Elektrokardiyografi)
Kan Sayımı (Hemogram)
Glukoz
Kolesterol
HDL
LDL
Trigiliseridler
Kreatinin
Tam İdrar (TİT)
ALT (SGPT)

Geri Dön
Access to the path 'C:\Apps\Web\saglikpoliklinigi.org\wwwroot\sitemap.xml' is denied.