Doktora Sorun Sizi Dinliyoruz

Kardiyoloji Ünitesi

Dünyada ve ülkemizde her türlü gelişmiş tanı ve tedavi yöntemlerinin devreye girmesine rağmen ani yaşam kaybının en yüksek olduğu hastalıklar kalp hastalıkları
Bu nedenledir ki kardiyolojide esas amaç bireylerin yakınmalarının iyi değerlendirilmesi ve yardımcı tetkiklerle çabuk teşhis konulması ve buna uygun tedavi seçeneklerinin uygulanması ile sağ kalımı yükseltmek esas amaçtır. B u gaye ile Kadıköy Belediyesi Dr.Rana BEŞE Sağlık polikliniğinde Kardiyoloji Ünitesi (Muayene,EKG,Efor,EKG,Ekokardiyografi,Ritim ve Tansiyon Holter) Hizmete sunulmaktadır.

Ritm Holter nedir?
Portatif bir EKG kayıt cihazı kullanılarak yapılan uzun süreli EKG kaydına RİTM HOLTER-EKG adı verilmektedir. Hastanın beline takılan bir kemerle taşıdığı hafif bir cihaz, genellikle 24 saat süreyle EKG kaydı yapar. Holter kayıtlarının dökümü incelenerek elektrokardiyografik bir anormalliğin gelişip gelişmediği, gelişmişse bunun hastanın yakınmaları ve günlük aktiviteleriyle ilişkisi araştırılır.

Tansiyon Holter nedir?
Hastaların günlük normal hayatlarındaki ve uykularındaki kan basınçları 24 saat süreyle kaydedilir. Özellikle labil hipertansiyonlu (oynak hipertansiyonlu) hastaların tanısında yararlıdır. Hastalara takılan portatif ve bilgisayar tarafından programlanabilen bir elektronik tansiyon aleti ile bundan elde edilen verilerin değerlendirildiği bir bilgisayardan oluşur

Efor Nedir?
Efor testi, egzersizin kalp üstündeki etkisini test edebilmek için yapılan genel tarama testlerinden birisidir. Bu test kalbin genel sağlığı konusunda bilgi verir. Test esnasında hasta yürüme bandında yürürken ya da koşarken veya duran bisikletin pedalını çevirirken kalbin elektriksel aktivitesi kayıt edilir ve bilgisayarda analiz edilir. Bu test vücudun artmış olan oksijen ihtiyacına karşı kalbin vermiş olduğu tepkiyi ölçer. Normal dinlenme sırasında EKG’de görülemeyen bozulmalar bu test ile ortaya çıkabilir.

Elektrokardiyografi (EKG) Nedir?
Kalbin elektriksel aktivitesinin özel kâğıtlara yazdırılma işlemine elektrokardiyografi (EKG) denilmektedir.
Kalbin elektriksel aktivitesi deriye yerleştirilen küçük metal diskler (elektrotlar) vasıtasıyla ölçülmektedir.
Elektrotlar hastanın göğsüne, kollarına ve bacaklarına yerleştirilmektedir. Elektrotlar, elektriksel aktiviteyi kağıt üzerindeki şekle dönüştüren cihaza bağlanmaktadır. Kağıt üzerindeki bulgular da hekimler tarafından değerlendirilmektedir.
Elektrokardiyografi kalp genişlemesi, kalp büyümesi, kalbe giden kan miktarındaki azalma, yeni veya eski kalp hasarları, kalp ritim problemleri ve değişik kalp ve kalbi saran zar hastalıkları hakkında önemli bilgiler verebilmektedir.
EKG genellikle, göğüs ağrısı ile başvuran hastalarda kalp krizi tanısını koyabilmek, düzenli veya düzensiz kalp ritim bozukluklarını (aritmiler) ortaya çıkarmak, efor testi sırasında kalbin elektriksel aktivitesini kaydetmek, kalbi etkileyebilecek değişik ilaçların etkinliklerini veya yan etkilerini ve mekanik aletlerin (kalıcı kalp pili vb) fonksiyonlarını değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır.
Kalp hastalığı şikayeti (göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı, baş dönmesi, bayılma) olan hastaların veya kalp hastalığı açısından risk (yüksek kan basıncı ve kolesterol, sigara içimi, diyabet, aile öyküsü veya ileri yaş) taşıyan hastaların değerlendirilmesi amacıyla da EKG testi yapılmaktadır.

EKG testi Nasıl yapılır ?
EKG cihazı her yere götürülebilmektedir, bu nedenle her yerde yapılabilmektedir.
EKG çekilmesi için hastanın özel olarak hazırlanmasına gerek yoktur.
Ağrılı veya hasta açısından rahatsız edici bir işlem değildir.
EKG çekimi sırasında hasta muayene masasında veya yatakta sırt üstü yatmaktadır. Hastanın boynundaki, kolundaki ve bileklerindeki takılar çıkarılmalıdır.
Hastanın bel üstü bölgesi, el ve ayak bilekleri açılmalıdır. Eğer çorap varsa çıkarılmalı veya bilekler ortaya çıkarılacak biçimde sıyrılmalıdır. Elektrot diskleri kollara, bacaklara ve göğsün ön yüzüne yerleştirilmektedir. Özel EKG jeli veya alkollü pamuk deri ile elektrotlar arasına kaydın daha iyi olması için sürülebilmektedir. Çekim sırasında hasta hareket etmemeli veya konuşmamalıdır. Genellikle 5-10 dakika içerisinde çekilmektedir. Tamamen ağrısızdır. Elektrotlar veya iletici jel ilk kullanıldığında soğukluk hissi verebilmektedir. Elektrotların yerleştirildiği yerlerde kızarıklık veya hafif derecede ağrı hissedilebilmektedir. EKG çekimi ile herhangi bir risk bulunmamaktadır tamamen güvenli bir testtir. Cihaz kalbin elektriksel aktivitesini kaydetmektedir. Cihazdan hastaya herhangi bir elektriksel uyarı gitmemektedir.

Ekokardiyografi ( EKO ) Nedir ?
Yüksek frekanslı ses dalgaları (ultrasoud-ultrason) ile kalbin görüntülenmesidir. Ultrasondan ( ses ötesi dalgalar ) yararlanılır. Ultrason dalgaları , insan kulağının duyma sınırının ötesinde bir sestir (18.000-20.000 titreşim/sn.).
Ses dalgaları , tüp şeklinde elle tutulan ve hastanın göğsünde gezdirilen sesi oluşturan duyarlı bir alet yardımıyla kalbe gönderilir.
Ses dalgaları kalp duvarlarından, kaslarından , kapakçıklardan alete geri gönderir.
Farklı dokular ses dalgalarını farklı şekillerde yansıtır. Böylece kalpten geri dönen ses dalgaları bilgisayar programı yardımı ile resme çevrilir ve bu görüntüler montörden izlendiği gibi özel kağıdına bastıralabilir.
Eko, girişimsel olmayan kalp hakkında önemli bilgiler veren, hızlı ve bir çok kalp hastalığında tanı koydurucu olan bir tetkiktir.
Eko ile ; Kalp kapak hastalıkları, Kalp boşluklarının çapları, büyük olup olmadığı , Kalp duvarlarının hareketleri, hareket bozukluğu olup olmadığı Kalp içi basınçlar, kalp büyümesi , kalp yetersizliği Kalp kapağı ameliyatı olmuş hastalarda protez kapak fonksiyonlarının ölçülmesi Felç geçirenlerde kalp kökenli pıhtı araştırması Romatizmal kapak hastalığına bağlı olan kalp kapak problemleri Kalp kapaklarının romatizmal dışı hastalıklarını (kalınlaşma, daralma, yetersizlik, kan sızdırması) Kalp kasında kalınlaşmanın araştırması (tansiyona bağlı veya doğuştan) Akciğere giden damardaki basıncın ölçümü (pulmoner hipertansiyon tespiti) Kalp deliklerinin tespiti , Kalp tümörlerinin tespiti Kalp içi boşluklarda pıhtı (trombüs) araştırılması, Aort damarlarındaki patolojik değişimler ( anevrizma-balonlaşma ve yırtılma ) Kalp romatizması , kapak hastalıkları , kalp yetersizliği , kalp krizi , doğumsal kalp hastalıkları gibi konularda eko çekimi faydalıdır.
Özellikle kalbin kapak ve duvar hareketleri hakkında önemli bilgiler verir.
Boya , radyoaktif madde , iğne kullanılmaz , Ağrısızdır ve hasta için zararlı değildir.
Bazı kişilerde eko görüntüleri kişinin yapısından dolayı yeterli görüntüler elde edilmeyebilir.
 

Geri Dön
Access to the path 'C:\Apps\Web\saglikpoliklinigi.org\wwwroot\sitemap.xml' is denied.